Dịch vụ

Dịch Vụ Photoshop – (Dich vu photoshop) cung cấp các dịch vụ sau:

  1. Chỉnh sửa ảnh: cải thiện chất lượng, điều chỉnh sáng tối, màu sắc, kích thước và hình dạng của hình ảnh.
  2. Chỉnh sửa giấy tờ tài liệu: xóa hoặc thêm thông tin, chỉnh sửa font, màu sắc và kích thước.
  3. Chỉnh sửa PDF: chỉnh sửa nội dung, font, màu sắc và kích thước.
  4. Phục chế ảnh: loại bỏ những vết rạn da, tẩy trắng răng, tạo khuôn mặt đẹp và cải thiện chất lượng hình ảnh.
  5. Làm nét ảnh: tăng độ sắc nét của hình ảnh và loại bỏ những vết mờ.
  6. Chỉnh sửa raw và file scan: chỉnh sửa chất lượng và kích thước của hình ảnh raw và file scan.
Dịch vụ Photoshop

Dịch Vụ Photoshop là một dịch vụ chỉnh sửa ảnh với nhiều tính năng, bao gồm chỉnh sửa ảnh, PDF, JPG, PSD, raw, file scan,chỉnh sửa giấy tờ tài liệu, phục chế ảnh và làm nét ảnh. Dịch vụ này cung cấp các giải pháp chuyên nghiệp để giúp khách hàng tối ưu hóa hình ảnh của mình.