Tách nền hình ảnh

Dịch vụ tách nền hình ảnh sử dụng Photoshop là một dịch vụ sử dụng phần mềm Adobe Photoshop để tách nền của một hình ảnh và tạo một hình ảnh transparent hoặc tạo một nền mới cho hình ảnh đó.

Dịch vụ Photoshop

Dịch Vụ Photoshop là một dịch vụ chỉnh sửa ảnh với nhiều tính năng, bao gồm chỉnh sửa ảnh, PDF, JPG, PSD, raw, file scan,chỉnh sửa giấy tờ tài liệu, phục chế ảnh và làm nét ảnh. Dịch vụ này cung cấp các giải pháp chuyên nghiệp để giúp khách hàng tối ưu hóa hình ảnh của mình.