Phục chế ảnh

Dịch vụ phục chế ảnh sử dụng Photoshop là một dịch vụ sử dụng phần mềm Adobe Photoshop để sửa chữa và cải thiện chất lượng của các tấm hình. Điều này có thể bao gồm việc sửa chữa các vấn đề như lỗi từ, mờ, vân tay, v.v. Nó cho phép người dùng tạo những tấm hình có chất lượng tốt hơn, có thể sử dụng cho mục đích truyền thông hoặc giữ lại kỷ niệm.

Dịch vụ Photoshop

Dịch Vụ Photoshop là một dịch vụ chỉnh sửa ảnh với nhiều tính năng, bao gồm chỉnh sửa ảnh, PDF, JPG, PSD, raw, file scan,chỉnh sửa giấy tờ tài liệu, phục chế ảnh và làm nét ảnh. Dịch vụ này cung cấp các giải pháp chuyên nghiệp để giúp khách hàng tối ưu hóa hình ảnh của mình.