Chỉnh sửa PDF

Dịch vụ chỉnh sửa PDF bằng Photoshop là một dịch vụ chỉnh sửa tài liệu PDF sử dụng phần mềm Adobe Photoshop. Nó cho phép người dùng thay đổi văn bản, hình ảnh hoặc thiết kế trong tài liệu PDF của họ mà không cần chuyển đổi nó sang định dạng khác. – Chỉnh sửa PDF

Dịch vụ Photoshop

Dịch Vụ Photoshop là một dịch vụ chỉnh sửa ảnh với nhiều tính năng, bao gồm chỉnh sửa ảnh, PDF, JPG, PSD, raw, file scan,chỉnh sửa giấy tờ tài liệu, phục chế ảnh và làm nét ảnh. Dịch vụ này cung cấp các giải pháp chuyên nghiệp để giúp khách hàng tối ưu hóa hình ảnh của mình.